ทางsiamupdate ได้รับรายงานจากชาวบ้านว่า มีเด็กถูกขัง ชื่อน้องโอ วัย 27 ปี ที่ป่วยสติไม่สมประกอบ ถูกขังในคอก กิน นอน ขับถ่ายอยู่ในนั้นตลอดทั้งวันและคืน มานานกว่า 10 ปี ในวันนี้ไร้ซึ่งคนดูแล หลังจากยายผู้ที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อ 2 ปีก่อน ชาวบ้านวอนภาครัฐเหลียวแลหรือช่วยเหลือรับน้องโอไปดูแลให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้

ตอนนี้ป้า มีอาชีพรับจ้าง หาเช้ากินค่ำทั่วไป ลำพังรายได้ที่ได้มา เลี้ยงดูคนในครอบครัวก็แทบไม่พอ จึงไม่สามารถจะดูแลน้องโอได้ดีไปกว่านี้แล้ว พวกตนและเพื่อนบ้านก็ช่วยได้เพียงหาขนม และอาหารมาให้ ตอนนี้ทุกคนสงสารน้องโอมาก อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล ให้น้องโออยู่ในสภาพสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรืออยากให้ทางสถานสงเคราะห์มารับน้องโอไปดูแล น้องโอคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าปัจจุบันนี้

สำหรับผู้ประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวน้องโอ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ นางประพันธ์ อุ่นเมือง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก หมายเลข 08-7028-2381

ห้ามโอนให้ใคร จนกว่าจะรู้ว่า บัญชีนั้นจะถึงมือของผู้เดือดร้อนจริงๆ  ทาง siamupdate หวังว่าทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือคนจน คนตกทุกข์ จะเจอแต่ความสุขเงินทองมีเข้ามาไม่หยุด ขอให้บุญที่ทำกลับไปหาคนดีทุกคนสาธุ